N201+ Aansluiting A9

 • De provincie Noord-Holland heeft de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de A9 en Amstelhoek gerealiseerd.

  Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. Een verbetering die bovendien van groot economisch belang is voor de regio. Daarnaast zijn er ook verbeteringen voor het fietsverkeer aangebracht.

 • Wij leverden medewerkers t.b.v.

  • de directievoering
  • civieltechnisch toezicht
  • bestek administratie
  • financiële administratie
  • afwikkeling
 • 7 Deelprojecten

  De omlegging van de N201 is in zeven deelprojecten opgedeeld. Proficiënt Projectbegeleiding heeft medewerkers geleverd voor de deelprojecten:

  • N201 Verbreding Fokkerweg 2×2,
  • N201 Aansluiting A9
  • N201 het Sluitstuk
 • Aansluiting A9

 • De nieuwe aansluiting op de A9 begint op de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer, iets ten zuiden van de Bosrandweg. Daar wordt lokaal verkeer gescheiden van het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer dat richting Utrecht gaat, wordt met een fly-over parallel aan de Ringvaart over het nieuwe kruispunt Bosrandweg-Brugstraat geleid.

 • Via de Schipholdraaibrug komt het verkeer op een nieuwe oprit naar de A9. Deze nieuwe oprit loopt deels over en deels parallel aan de Burgemeester Colijnweg in Amstelveen. De voormalige rotonde op de kruising Schipholdijk – Schipholweg – Nieuwe Meerdijk is vervangen voor een T-splitsing. De Fietstunnels nabij deze kruising zijn volledig vernieuwd.

 • Ontwerp van de N201+ Aansluiting A9

 • Fietsroutes rond N201+ Aansluiting A9

Locatie

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op