Kruising Van Bearlestraat en het Concertgebouwplein

 • Proficiënt Projectbegeleiding doet de directievoering en projectbegeleiding op het gebied van BLVC en vergunningen.
  In 2016 is in opdracht van Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam groot onderhoud uitgevoerd op en rond het kruispunt bij het Concertgebouw. De tramsporen van het GVB zijn vervangen, het diepriool is vernieuwd en er zijn diverse werkzaamheden aan kabels en leidingen van andere nutspartijen uitgevoerd. Tevens is het maaiveld opnieuw ingericht, waarbij vrij liggende fietspaden zijn aangelegd.

 • Het Project

  In de voorbereidingsfase is door alle betrokken partijen een samengesteld RAW-bestek opgesteld. Het project is aanbesteed door middel van een meervoudig-onderhandse aanbesteding.

 • Werkzaamheden Proficiënt Projectbegeleiding

  Proficiënt Projectbegeleiding is gevraagd een directievoerder in te zetten die namens de opdrachtgever toeziet op naleving van het contract. Onze directievoerder was in de voorbereidingsfase al betrokken voor onder meer het beoordelen van de verschillende bestek onderdelen, het toetsen van de afspraken tussen verschillende contractpartijen, het bestuderen van het bestek, de tekeningen en het werkplan, het bijwonen van het coördinatieoverleg en het leveren van input voor het BLVC-plan. In de uitvoeringsfase was de directievoerder verantwoordelijk voor het voeren van direct conform UAV ’89, het coördineren van contractpartijen en het aansturen van alle toezichthouders.
  Tijdens de uitvoering heeft één van onze BLVC-specialisten het project begeleid op het gebied van BLVC-maatregelen, aanvullende ontheffingen en vergunningen en afstemming met belanghebbenden zoals de brandweer en de dienst openbare verlichting en VRI.

Locatie

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op