Herprofilering De Lairessestraat Amsterdam

 • ProPro is verantwoordelijk voor het BLVC-uitvoeringsplan, WIOR-vergunning en BLVC toezicht ten behoeve van de herprofilering De Lairessestraat

  In maart 2017 zijn de wegwerkzaamheden op de De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat van start gegaan. Het gaat om het vervangen van tramsporen, gas-, water-, elektra- en rioolleidingen en de herinrichting van de straat met de aanleg van vrij liggende fietspaden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2018.

  De straten worden opgebroken en krijgen daarna een nieuwe inrichting. In de toekomst zullen auto’s, bussen en trams over één gemeenschappelijke rijbaan rijden in het midden van de weg. Hierdoor ontstaat ruimte voor vrij liggende fietspaden en wordt de verkeersveiligheid verhoogd.

 • BLVC

  In de gemeente Amsterdam wordt al jaren gewerkt aan “minder hinder” voor de omgeving bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Een van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is het BLVC-plan. Daarin wordt de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van de omgeving tijdens de uitvoering beschreven, en wordt de Communicatie over het project naar de omgeving behandeld. Dit plan is een vereiste om een WIOR-vergunning te verkrijgen van het desbetreffende stadsdeel en wordt door verschillende belanghebbenden (Stadsdeel, politie, brandweer, verkeerstactiek ect) beoordeeld.

 • Werkzaamheden Proficiënt Projectbegeleiding

  Om de bereikbaarheid van het omliggende gebied en de leefbaarheid voor omwonenden en weggebruikers zo min mogelijk te beïnvloeden worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Proficiënt Projectbegeleiding heeft alle faseringen in detail uitgewerkt in een aantal BLVC-uitvoeringsplannen en heeft de WIOR-vergunningen aangevraagd. Voor het opstellen van deze plannen is overleg gevoerd met de verschillende betrokken partijen (o.a. politie, brandweer, GVB, nuts partijen, opdrachtgever, aannemers, omwonenden). Alle BLVC aspecten zijn met tekeningen en omschrijvingen overzichtelijk vastgelegd. Naast het schrijven van het plan, biedt Proficiënt Projectbegeleiding ook ondersteuning bij het naleven van het plan tijdens de uitvoering.

Locatie

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op