AEB Amsterdam

 • Proficiënt Projectbegeleiding werkt al geruime tijd op het AEB terrein mee aan diverse ontwikkelingen.

  Jaarlijks verwerkt AEB Amsterdam (AEB) 1,4 miljoen ton stedelijk- en bedrijfsafval. Iedere dag storten 600 vuilniswagens dit afval in de opslagbunker op het terrein. Hiervan wordt ruim 99% weer nuttig toegepast. AEB Amsterdam ontwikkelt zich tot een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. Nu al onderscheiden zij zich door de duurzaamheidprestaties van hun huidige kernactiviteit: afvalverwerking.

 • Het slakkendepot

  In 2007-2008 is Proficiënt Projectbegeleiding begonnen aan een opdracht ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van depot 3. Ook wel het slakkendepot genoemd. Na verbranding van het afval in de ovens van AEB blijven zogenaamde ‘slakken’ over. Deze slakken gaan naar de slakopwerkingsinstallatie, waar waardevolle metalen (ferro’s en non-ferro’s) uit de slakken gehaald worden. Hetgeen hierna nog overblijft, de bodemassen, worden gebruikt als ondergrond in de wegenbouw.

 • Advanced Dry Recovery installatie

  Om nog meer waardevolle metalen uit de slakken te kunnen halen, heeft AEB samen met Inashco een Advanced Dry Recovery (ADR) installatie op haar terrein gerealiseerd. Voordat deze geplaatst kon worden moest het terrein eerst heringericht en gesaneerd worden. In 2010 is Proficiënt Projectbegeleiding begonnen aan een opdracht ten behoeve van de civiele inrichting van het Advanced Dry Recovery (ADR) terrein. Proficiënt Projectbegeleiding heeft het bestek geschreven, tekeningen aangeleverd en de bodemonderzoeken ingezet.

 • Herinrichting Rangeerterrein

  In de periode 2013-2014 heeft Proficiënt Projectbegeleiding het project ‘Herinrichting Rangeerterrein’ begeleid. Voorafgaand aan het project zijn de benodigde tekeningen, contractstukken en onderzoeken opgesteld een aangeleverd. Tijdens de uitvoering heeft Proficiënt Projectbegeleiding toezichthouders en directievoerders ingezet.

  Voor de periode 2014-2015 staan er diverse ontwikkelingen op het terrein in de planning. Proficiënt Projectbegeleiding is momenteel bezig met de voorbereiding.

  Proficiënt Projectbegeleiding hecht veel waarde aan deze goede relatie en samenwerking. En hoopt nog vele jaren partner te mogen zijn.

 • P1110065

Locatie

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op