Certificering

  • ISO 9001 certificaat

    Proficiënt Projectbegeleiding beschikt over het ISO 9001 certificaat. ISO staat voor (International Standard Organisation) 9000 certificaat is een internationaal managementsysteem dat je als directie toelaat alle processen in je onderneming in kaart te brengen, te monitoren en te verbeteren.

    VCA gecertificeerd

    VCA is een afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist voor aannemers.
    Wij bij Proficiënt Projectbegeleiding zijn VCA gecertificeerd omdat wij ons bewust zijn van het feit dat onze medewerkers veilig kunnen werken en daardoor het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig progamma waaraan wij getoetst worden en gecertificeerd op ons VGM- beheersysteem

  • VCA1sterISO9001 website logo-33