Vergunning Wet lokaal spoor

Proficiënt Projectbegeleiding is een ingenieursbureau die heel veelzijdig is. Zo kunnen wij voor u een Vergunning in verband met Wet Lokaal Spoor voor u regelen.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Gaat u werken in Amsterdam in de buurt van de tram? Dan heeft u per 1 december 2015 een Vergunning Wet lokaal Spoor nodig. Zowel bij het werken in de buurt van een tram als bij het werken nabij de metro. Ook naast of boven metrotunnels gelden er richtlijnen en regels voor de uitvoering van de werkzaamheden. De benodigde vergunningen worden verleend door de gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram. De vergunning is aan te vragen nadat een BLVC plan is goedgekeurd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Het traject waar Proficiënt Projectbegeleiding u bij kan ondersteunen bestaat uit de volgende stappen: Ten eerste het uitzoeken of uw werkzaamheden binnen het ruimtelijk profiel van het spoor valt. Wanneer dit het geval is dient het werk aangemeld te worden.

Hoe werkt dat?

Om een voorbeeld te geven wordt het ruimtelijk profiel van de trambaan begrensd door een denkbeeldige lijn op 2,5 m’ buiten de buitenste spoorstaaf. Bij het aanmelden ontvangt u de uitvoeringsvoorschriften die in acht genomen dienen te worden. Na ontvangst van de uitvoeringsvoorschriften is de tweede stap het opstellen van het BLVC plan. Na goedkeuring van het BLVC plan kan de vergunning worden aangevraagd.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden gelden er doorlooptijden tussen 13 weken en 24 maanden, het is dus zaak om uw werkzaamheden zo vroeg mogelijk te melden. Proficiënt Projectbegeleiding is thuis in Amsterdam en weet welke wegen bewandeld moeten worden om het vergunningentraject snel te doorlopen.