Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is, kort gezegd, een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater conform een bepaalde onderzoeksstrategie welke staan beschreven in bijvoorbeeld de NEN 5740.

Een bodemonderzoek kan voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden zijn voor het bepalen van de afvoer/hergebruikmogelijkheden van partijen grond (partijkeuring), het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen, het starten of beëindigen van bedrijfsactiviteit, de aankoop of verkoop van een perceel, het onderzoeken van de bodem bij onder- of bovengrondse (olie)tanks of het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van bodem.

Waarom zou ik?

In vele gevallen is de aanleiding, voor het aanvragen van een bodemonderzoek, een verplichting van de wet en/of regelgeving. Voor iemand die niet vaak of nog nooit met bodemonderzoek te maken heeft gehad kan de informatie, NEN 5740, historisch onderzoek, boorgaten, randvoorwaarden, uitgangspunten, enzovoorts overweldigend zijn. Met onze rijke kennis en ervaring in de wereld van advies- en ingenieursbureaus gaan wij voor u op zoek naar de beste en meest voordelige uitvoerder. Tevens begeleiden wij het gehele proces van A tot Z zodat u zo min mogelijk zorg hoeft te dragen. Het eindproduct is in veel gevallen een rapportage die u kunt indienen bij het bevoegd gezag om aan de slag te gaan.

Wilt u aan de slag? Kom langs, bel op of mail ons gerust voor meer informatie. Heeft u liever dat een adviseur langskomt voor een gesprek? Geen probleem!

Eerlijk is eerlijk…

Een hele redelijke vraag van u kan zijn: “Zitten er nog risico’s gebonden aan een onderzoek”. Een veel voorkomend scenario is dat door een advies- of ingenieursbureau een prijs wordt afgegeven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Tijdens de uitvoering of naderhand krijgt u een rekening voor meerwerk wegens het aantreffen van een onvoorziene bodemverontreiniging. Dit is vervelend. Niet alleen komt uw planning in het geding maar ook de kosten kunnen erg hoog oplopen.

Echter, bodemonderzoek blijft een onderzoek. Hoewel van te voren kan een redelijke inschatting kan worden gemaakt van mogelijk aan te treffen verontreinigingen of obstakels (zoals puin of kabels en leidingen) biedt dit geen keiharde garantie. Als tijdens de uitvoering de situatie toch anders blijkt dan gedacht dan kan er meerwerk uit voortvloeien bijvoorbeeld een nader bodemonderzoek, een herbemonstering van het grondwater of aanvullend bodemonderzoek met mechanische middelen. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een bodemsanering.

Net als u, zien wij graag een rapport verschijnen zonder bijzonderheden. Maar, mocht het toch voorkomen dat meer onderzoek noodzakelijk is dan hebben wij de ervaring en kennis om de afwikkeling zo snel mogelijk te laten verlopen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

 Milieukundige begeleiding

Meer informatie binnenkort beschikbaar. Houd de website in de gaten!

Neem contact op