Directievoering & toezicht

Uw project professioneel begeleid en gecoördineerd

Het begeleiden van het bouwproces is een vak op zich. De meeste opdrachtgevers geven dit werk uit handen en laten zich vertegenwoordigen door de directievoerder.

De directievoerder begeleidt en managed namens de opdrachtgever het bouwproces van het begin tot het einde en voert de regie op het werk. De directievoerder stuurt niet alleen scherp aan op tijd, geld en kwaliteit, maar heeft ook oog voor veiligheid, doorstroming van het verkeer, (geluid) overlast en milieu vriendelijk werken.

Daarnaast informeert de directievoerder zijn opdrachtgever regelmatig over de stand van zaken, bij onverwachte omstandigheden adviseert hij de opdrachtgever zodat deze een afgewogen besluit kan nemen.

De toezichthouder houdt toezicht tijdens de verschillende processen. De toezichthouder ondersteunt en adviseert waar nodig de directievoerder. Je kan hem omschrijven als de oren en ogen die observeert en administreert. Goed toezicht is erg belangrijk voor de kwaliteit van het werk, met name als er meerdere aannemers aan het werk zijn en zorgt er ook voor dat alle onderdelen van het werk goed op elkaar aansluiten.

Met Proficiënt Projectbegeleiding BV bent u altijd verzekerd van een kritische blik op het werk.

Dit houdt in dat de directievoerder:

 • Het werk namens de opdrachtgever begeleidt en coördineert.
 • Voorzitter is van de bouwvergaderingen.
 • Sturing geeft aan het toezicht.
 • Leiding geeft aan het uitvoeringsteam.
 • De opdrachtgever periodiek over de voortgang van het werk informeert.
 • Beoordelen en bespreken werkplannen en tijdschema’s
 • Beoordelen en goedkeuren onderaannemers
 • De kwaliteit, duurzaamheid, de planning en de kosten bewaakt.
 • De weekrapportages opmaakt.
 • De opname en goedkeuring van het werk regelt.
 • De termijnen stelt en eindafrekeningen opstelt.

Onze directievoerders hebben ervaring met het directievoering op het gebied van civiele, cultuurtechnische en milieu projecten. Proficiënt Projectbegeleiding besteedt extra aandacht aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid tijdens de uitvoering van het project.

Wij hebben ervaren directievoerders op het gebied van:

 • Directievoering civieltechnische werken
 • Directievoering cultuurtechnische werken
 • Directievoering milieutechnische werken

Wilt u meer weten over directievoering en toezicht?

Neem contact op