Beheer Openbare ruimte

De openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Denk hierbij aan de wegen die we gebruiken, de parkeerplaatsen waar we onze auto parkeren en het park met een speeltuin en het voetbalveld.

Gebruik van de openbare ruimte vraagt om beheer en onderhoud van deze ruimte. In Nederland zijn gemeenten vaak belast met deze taken want het is belangrijk dat de openbare ruimten toegankelijk, schoon en veilig blijven voor het publiek.

Proficiënt Projectbegeleiding kan ingezet worden om u te helpen de openbare ruimte te beheren. Wij begeleiden het beheertraject van concept tot en met de uitvoering. Hierbij houden we rekening met o.a. wettelijke verplichtingen, beschikbare budgetten en politieke wensen. Tevens kunnen we met u op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld een gedeelde openbare ruimte.

Onze inspanningen zijn gebaseerd op het creëren van zoveel mogelijk waarde voor uw beschikbare budget.

Proficiënt Projectbegeleiding kan u ondersteunen bij:

  • Het opstellen van beleidsplannen
  • Het uitwerken van beheerplannen
  • Het opstellen van het beheerbestek

Wilt u meer weten over beheer openbare ruimte?

Neem contact op