Diensten

 • Vergunning Wet lokaal spoor

  Vergunning Wet lokaal spoor

  Proficiënt Projectbegeleiding is een ingenieursbureau die heel veelzijdig is. Zo kunnen wij voor u een Vergunning in verband met Wet Lokaal Spoor voor u regelen. Waarom heeft u een vergunning nodig? Gaat u werken in Amsterdam in de buurt van de tram? Dan heeft u per 1 december 2015 een Vergunning Wet lokaal Spoor nodig. Zowel […]

 • Coaching&procesbegeleiding

  Zet u een nieuw team in bij een project? Of speelt er zelfs een conflict binnen uw team? Dankzij onze jarenlange ervaring in teambuilding en teamcoaching beperkt u energie- en tijdverlies. Als ervaren teamcoach zorgen wij voor een optimaal werkend team. Onze adviseurs dragen bij aan de openheid en samenwerking binnen een team. En we […]

 • BLVC

  BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Heeft u werkzaamheden waarbij u de grond gaat openbreken? Dan heeft u een BLVC plan nodig in verband met het aanvragen van de WIOR vergunning. WIOR staat voor Werken In de Openbare Ruimte. Deze vergunning is een ‘must’ als u wilt werken binnen de gemeente Amsterdam.

 • Omgevingsmanagement

  Infrastructurele projecten zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen en hebben zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase invloed op de omgeving. Vaak wordt vanuit en ten dienste van het project een omgevingsmanager aangesteld om de relaties tussen het project en de omgeving te activeren, te onderhouden en te sturen. Wij zien omgevingsmanagement als een belangrijk instrument […]

 • Beheer Openbare ruimte

  De openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Denk hierbij aan de wegen die we gebruiken, de parkeerplaatsen waar we onze auto parkeren en het park met een speeltuin en het voetbalveld. Gebruik van de openbare ruimte vraagt om beheer en onderhoud van deze ruimte. In Nederland zijn gemeenten […]

 • Projectondersteuning

  Heeft u extra ondersteuning nodig tijdens een project? Dankzij onze jarenlange ervaring in het projectmatig werken kunnen wij u veel zaken uit handen nemen. Als gedreven projectleider, projectondersteuner of projectcoördinator kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten en beheren van uw processen. Wij werken vanuit onze kwaliteiten van analyseren, structureren en organiseren. Wij zorgen voor […]

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is, kort gezegd, een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater conform een bepaalde onderzoeksstrategie welke staan beschreven in bijvoorbeeld de NEN 5740. Een bodemonderzoek kan voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden zijn voor het bepalen van de afvoer/hergebruikmogelijkheden van partijen grond (partijkeuring), het verkrijgen van een […]

 • Directievoering en toezicht

  Directievoering & toezicht

  Het begeleiden van het bouwproces is een vak op zich. De meeste opdrachtgevers geven dit werk uit handen en laten zich vertegenwoordigen door de directievoerder. De directievoerder begeleidt en managed namens de opdrachtgever het bouwproces van het begin tot het einde en voert de regie op het werk. De directievoerder stuurt niet alleen scherp aan […]